Saudiarabiens kung död

Diskussioner kring händelser efter kalla krigets slut. Värd: LasseMaja
Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Varulv » 09 jun 2017 22:48

Tillerson og Trump er ikke i takt med hverandre. Så lenge Trump aktivt støtter Saudi-Arabia kan ikke Qatar gi etter, og deretter skader de amerikanske interesser i Midtøsten hvor man tidlig hadde ansett amerikansk alliansegaranti for å være bunnsolid, Obama hadde aldri satt dette på prøve til tross for sine krumspring som ikke var satt på pris av de fleste araberstatene. Dessuten er det voksende harme, for det har ved nærmere granskning vist seg at Qatar stort sett hadde støttet "moderate" islamisme med basis i MB, og inntatt en langt mer rasjonell holdning - til å være et land som er svært dypt wahhabisk og deretter striks intolerant, har man en islamsk praksis som er i tråd med moderne forventninger, det er for eksempel ikke forbud mot bygging av sakrale bygninger i kontrast til i Saudi-Arabia, og det er flere demokratiske rettigheter, blant annet har kvinnene mer frihet der. Aktuelt var Qatar USAs viktigste allierte i Clinton- og Bush junior-æren, og hadde en viktig rolle i USAs Midtøsten-politikk fram til 2014. Da hendt det noe i sensommeren 2013 på amerikansk hold som startet fallet for Qatar.

Qatar er et av verdens største finanssentre og dermed er det bortimot umulig å bruke brutale midler uten alvorlige ringkonsekvenser, tross alt var dette landet regionens meste besøket land i gulfen etter Dubai som er en del av Emiratene, og som meget store deler av verdens etablissementet basert på rikdom har meget sterke interesser i. Dessuten finnes det enorme gassfelter der, og man vet at Qatar kontrollerte 40 % av verdensmarkedet for gass i en slik grad at Pakistan er i et avhengighetsforhold, dette er energipolitikk i høyeste gir. Om det er mulig å lage og reise et skilt "Råkapitalismens hovedstad" der alt og enhver selges og kjøpes til hvem som helst uten restriksjoner, kan dette plantes i Qatars hovedstad Doha. Hvilken betyr det er flere trillioner dollar knyttet til Qatar - fra hele verden.

Så Trump kan legge seg ut med verdens rikeste folk om krisen skulle lede til de verste utenkelige konsekvenser som ikke er luftet, simpelt fordi det ikke er innenfor de flestes fatteevne.

Det som kan være den sanne årsaken bak Saudi-Arabias aggresjon, er at Qatar har en mer logisk, rasjonell og kalkulerende ledelse trygg på sin makt og med mange flere virkningsmidler og verktøy i egne rådighet - dvs. er betydelig smartere og mer tilpasningsdyktig, ikke minst i forhold til den syriske borgerkrigen hvor man hadde nektet å bryte med Assad-regimet og deretter nektet å avbryte de finansielle båndene, slik at Assad - og Iran - kunne få lån og annet gjennom Qatar. Qatar har en dobbeltrolle i Syria, hvor man aktivt støttet opprørerne man var med på å tilrettelegge og dermed er en av hovedansvarlig for opptrappingen i 2011, men også opprettholde et aktivt kontaktnettverk med Assad-regimet man deretter pleiet for å kunne kommunisere helt opptil høyeste plan. De hadde oppført seg likedan i Jemen, dette skyldes rett og slett at ledelsen i Qatar var ekte bankiere i ånd og praksis, for dem er sekterisme noe som kom på annenplass. De hadde betydelig mye større suksess å sin evne til å oversette bankfinanser inn i utenrikspolitiske gevinster siden midten på 1990-tallet, og Erdogan i Tyrkia er kanskje Qatars fineste presentasjon selv om de ikke følt seg alltid sikkert på hans natur. Takket være 2011-ånden som de var kjapt med å ta fordel av, rir de som en blindpassasjer i det vestlige korstoget mot Egypt, Libya og Syria fordi man hadde allerede kommet om bord med sin "islamsk demokrati".

I 2011-2013 var suksessen stor, man hadde nådde høydepunktet - takket være vestlig vanstell på det groveste hadde det kommet en åpning som gav et lite land som Qatar stor innflytelse i Egypt, Libya, Tunisia i Nord-Afrika, en sterk alliert i Erdogan i Tyrkia som for alvor gikk inn i Midtøsten siden 2009 - og man var i ferd med å vinne i Syria gjennom FSyA, selv om al-Qaida var et stort problem som skyldes de syriske opprørernes stupiditet fremfor Qatars handlinger. En tredje akse omkring Qatar med Tyrkia som sin pivot hadde oppstått i konkurranse med Saudi-Arabias akse og Irans akse. Men så hendt det ting og saker som er vanskelig å forklare, likevel må det sies at virkeligheten kan ha innhentet Qatar som sannsynlig ikke hadde regnet med folkerepresentasjonssystemets svakhet; et sterkt styre må kunne inngå kompromiss og akseptere folkelig dom gjennom moderasjon. Dessverre for Qatar vist det seg at bare AKP i Tyrkia var kapabelt for dette - og dette er i alvorlig risiko pga. Erdogan i det siste. MB-styret i Egypt endt opp med å bli en pinlig flauhet fordi ekstremistene var ikke motarbeidet, likedan i Syria hvor MB undergraveres av ekstremister i egne rekker akkurat som under det islamistiske opprøret 1979-1983 - og Libya ble kastet ut i kaos pga. ukontrollerte militantisme. Dette tok Saudi-Arabia og UAE fordel av, og det hendt fordi Obama hadde gjort en utilgivelig tabbe som kanskje skyldes et generelt ønske om en bredere allianse bak opprøret i Syria; man tok Saudi-Arabia inn i varmen. Da begynner man for alvor, også for USA, å miste kontroll.

Aktuelt om Saudi-Arabia ikke hadde grepet inn i året 2013 - med hjelp av USA hvor Obama hadde mistet kontroll over ytterfløyene i sin administrasjon hvor Clinton-leiren tok en dreining bort fra Qatar - er det en sterk mulighet at Assad-regimet ville ha opphørt å eksistere, at ISIS ikke ville ha hendt, og at MB ville ha stått mye sterkere enn tidlig internasjonalt sett. Dessverre for Qatar var det sterk internasjonal motstand mot islamistisk styre fordi Egypt hadde vært en PR-katastrofe fram mot kuppet, "det demokratiske eksperimentet" var hendt før MB var beredt for makten, og Iran var en mer formidable motstander enn beregnet i Syria gjennom sin besluttsomhet. Aktuelt var det bare i Tunisia man har vunnet intake seire, der er MB for lengst en permanent del av det politiske livet gjennom Ennahda - og disse har vendt seg bort fra sine tidlige allierte i Libya som hadde blitt for uregjerende. For idet man skulle motarbeide ISIS og holde livet i opprøret i Syria, valgt Qatar - om muligens under press av Erdogan - å støtte al-Qaida, og dermed startet en destruktiv utvikling som vil lede til ukontrollerte spredning av terror og ustabilitet. Nå har det kostet dem Libya, selv om man haltet videre støtte i 2016 under sterk russisk press - og fordi Saudi-Arabia hadde simpelt utkonkurrert dem som patron.

Som sagt har Qatar sterk respekt for russerne ettersom man på egne hånd bevitnet russisk brutalitet, med den russiske intervensjonen i 2015 hadde alt forvandlet helt om, og etter hvert som de lot til å miste kontroll over Erdogan som var blitt en løs kanon, samtidig som russiske manipulering og saudiarabisk aggresjon utløst interne stridigheter mellom opprørsbrigader - skulle man innta en meget modererende holdning. Putin startet en sjarmkampanje mot Qatar som mot Egypt, fordi han med rette identifiserte disse som menn som kan kontrollere monstre som Erdogan. I september 2016 fikk han en viktig militærsamarbeidsavtale med Qatar, noe som er meget viktig. Selvsagt ført det til at Putin skulle få problemer med å holde seg og sine allierte på matta i møte med den forræderske Erdogan og sitt egne erratiske spill, men i det lange løpet så det ut at det kan lønne seg, han gir Qatar en utvei fra Syria. En utvei som innbar at hvis man ikke kan vinne krigen, kan man vinne freden i et ødelagt land som trenger finansiell støtte for lang tid. Qatar kan eie Assad om de er så heldig.

Dette vil ikke Saudi-Arabia vite av, de hadde siden 2013 gikk inn for en meget usedvanlig aggressiv utenrikspolitikk som Putin kunne gjenkjenne fra sitt egne eksempel, og har satt Qatar i seriøs risiko. Heldigvis virker det som at Kuwait er lunkestemt mens Oman kan falle helt ut av GCC for godt - Oman har nylig utdypet sitt forhold med Iran i det siste og deretter fått Pakistan med seg om å støtte fredelige forhold omkring Hormuz-stredet og Irans søndre interesser. I Emiratene er det voksende uro, det virker som at de politiske beslutningene ikke er i tråd med det både folk og eksperter ønsket omkring Qatar, man fryktet for alvor at Qatar kan stenge av gass-strømmen - noe de er legalt til å gjøre pga. en ulovlig blokade - og mørklegge UAE helt komplett.

Saudi-Arabia har sterk uro i Qatif-provinsen, hva vil skje om Qatar skulle glir inn i Iran-leiren?!! Qatariene er ikke akkurat sekterisk anlagt tross sin wahhabiske tolkning, de tolererte jo sjia-Islam mye sterkere enn annetsteds på den arabiske halvøya med unntak av sjeikdømmet Dubai i UAE og Oman. Det foregår daglige krigshandlinger, akkurat som i Syria i 2012 har flyktninger fra Awamiyah spredt seg over hele provinsen og tatt krigen med seg til nabofolk som reagert på det som hendt. Det kan endog være i Qatars interesse å la den historiske Bahrain oppstå i restene etter Saudi-Arabia, selv om disses opprinnelighet var i en krig mot Bahrain i 1867, som endt med at Qatar som en stat - som forresten oppsto etter wahhabiene var beseiret av ottomanene i 1811 - skulle finne sin nåværende form.

Uansett er det et ufattelig farlig spill som er på gang. Under normale omstendigheter burde Qatar fjernes fra jordens overflate, men dette vil ikke gjør det bedre - derimot, det vil bli langt verre så lenge Saudi-Arabia med sin ekstrem wahhabisk tolkning består.

LasseMaja
Redaktionen
Inlägg: 5035
Blev medlem: 22 jan 2003 08:19
Ort: Dalarna

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av LasseMaja » 10 jun 2017 08:52

Något som tydligt märks i de nuvarande förvecklingarna i området är att USA inte alls har samma inflytande som man haft tidigare. Många av USA:s allierade i området driver tydliga egna agendor som ibland går på tvärsen mot amerikanska intressen. Situationen underlättas heller inte av de ständiga inbördes konflikterna i den amerikanska ledningen.

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 10 jun 2017 18:02

Enligt Tysklands utrikesminister kan Qatar-krisen leda till krig: Reuters

Amund
Stödjande medlem
Inlägg: 6656
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Amund » 11 jun 2017 17:59

Den här Qatar-konflikten luktar dynga lång väg – Antar att det mera handlar om Al-Jaziras obekväma rapportering om de korrupta kungahusen än något sorts terrorstöd. Känns inte heller stabilt med en amerikansk president som twittrar en massa som inte går i linje med sitt eget UD, jag hoppas verkligen att mina egna rudimentära kunskaper om regionen och dess problem inte är större än presidentens…

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Varulv » 14 jun 2017 10:22

Russland vil bringe fram saken for FN-sikkerhetsrådet, på vestlig hold forhindres man fra å fordømme blokaden ettersom EU vil ha dialog, ennå holdes tilbake av problemet med USA man har fått et dårligere forhold med - og saudiarabiske oljepenger er fremdeles et stort problem for den journalistiske integriteten i verdensmediene, ikke minst etter hvert som flere amerikanske og britiske medier sluttet seg til hylekoret.

Så langt holdt Qatar ut, de har startet overføring av mat og nødvendighetsartikler fra Tyrkia og Iran, og har iverksatt alle kriseplaner som hadde vært på hyllen siden 1995. Det er ikke lite sinne mot hva som betegnes som "amerikansk svikt", og al-Thani har nektet å varsle om man vil reise til det hvite huset, invitasjonen fra Trump har blitt formelt satt på vente. Hvilken er et meget kraftig diplomatisk tegn på at man har ikke tillit mot den amerikanske presidenten og hans neokonservative.

https://www.dn.no/nyheter/2017/06/12/20 ... -og-tyrkia

http://www.aftenposten.no/verden/Qatar- ... 2821b.html

Tyrkerne forbereder massiv overføring av styrker til Qatar, hvor de vil støtter al-Thani som har meget sterke fordeler på sin side, ettersom blokaden hadde sjokkerte qatarerne så kraftig at de var i et limbo av vantro og sjokk - som nå er i ferd med å gli inn i sinne og forargelse som på politisk hold kan brukes for å gi styret legitimitet. I Bahrain, Saudi-Arabia og Emiratene er det observert i folkedybden at det ikke er bred støtte for hva makthaverne hadde funnet på, de var lik hardt rammet. Det er som hvis Sverige og Norge skulle blokkere ut Danmark. Det har vært kommentert i nyhetsmedier som er under påvirkning av anti-Qatar holdning, om at al-Thani vil kapitulere, at det kan oppstå opprør for eksempel - men det er bare et problem; Qatar er et kvasidemokrati. Emiren i staten har nemlig bred politisk støtte og knyttet til seg et politisk nettverk ikke bare i de dominerende familier, men også i resten av samfunnet hvor man har tillatt pluralitet. Det er ikke mulig å bare hoppe over tjue år med identitetspolitikk hvor man vil skape en qatarsk nasjonalbevissthet. Man hadde vært mektig irritert siden 2014, da man var nødt til å akseptere utenlandsk innblanding for å oppheve diplomatisk isolasjon - de kan ikke gi etter, ettersom det er langt mer på spill.

Gazastripen er under blokade som vel, egypterne som så ut til å ha et problem med at Sisi led av ideen om at Hamas støtter ISIS - det gjør de ikke - og israelerne samt de palestinske "moderate" i Vestbredden - har skjerpet blokadetilstandene så meget at man er i ferd med å utløse en humanitær krise, og palestinske militante over hele verden med klar unntak av disse som støtter PLO, er i harnisk. Til og med ikke-islamister er ikke lite hissig over Qatar-krisen, man hadde gradvis, men sikkert mistet venner til venstre og til høyre siden militærkuppet i Egypt og et sterkt amerikansk press som gjør president Abbas i manges øyne til en overløper. Knivintifadaen hadde mislykt, ikke minst fordi den var folkelige reaksjoner i en atmosfære av oppgittenhet, uten sterk støtte. Hamas hadde trolig de fleste palestinerne med seg da man erklært at det kommer til å "eksplodere" om det ikke kom en forbedring. Nå som de palestinske militante er alene, finnes det dermed bare en sist utvei; Iran-aksen. Mange har kommet til slutningen om at bruddet med Assad og Iran i 2012 var en meget stor feil. Qatar-krisen vil dermed lede til en intifada som kan bli langt mye større enn før, og som kan internasjonaliseres på kort varsel.

På amerikansk hold har republikanerne for stram kontroll, selv om det ikke er lite med advarsler om hva som kan skje, i en tro på at man kan mere tvinge al-Thani til å kapitulere og deretter underlagt seg Qatar gjennom Saudi-Arabia som det første offeret for den uhellige alliansen som var skapt siden desember 2016, med Israel, Saudi-Arabia og USA. Uten å skjønne at 90 % av araberfolket har sterk avsmak for dette. Uten å skjønne at en storkrig mot Iran vil i sannhet kaste Midtøsten ut i total ruin og dermed kan velte den oljeavhengige verdensøkonomien over ende, noe som vil trekker inn India og Kina. En verdenskrig kan skje.

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 15 jun 2017 15:29

Väldigt förvirrande... USA säljer 36 F-15 plan till Qatar: BBC News

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Varulv » 15 jun 2017 21:52

Mags_ skrev:Väldigt förvirrande... USA säljer 36 F-15 plan till Qatar: BBC News
Dette er det ultimate beviset på at etablissementet på verdensbasis, spesielt de vestlig-gulfarabiske båndene, er dypt korrupt. Dessuten vil disse flyene leveres om en ganske god stund. Trump har avslørt denne sannheten for hele verden. Resultatet blir bare sterk avsmak. Om muligens er det for å roe ned Qatar etter "den amerikanske svikten". Og det hendt uten politisk godkjenning, for det er Pentagon som autorisert våpensalget som bare trenges å klares i kongressen før eksporttillatelser kan utarbeides.

Fra Qatar kommer det innrømmelser omkring støtte til opprørerne i Syria, noe som kan tyder på at al-Thani vil ha en tilnærming mot Iran og Russland som motvekt mot Saudi-Arabia og USA. Dette, sammen med F-15 kjøpet, tyder på at man vil helgardere seg i forvirringen som har skapt meget sterk konflikt i hele Midtøsten. Kuwait prøver svært iherdig med å løse krisen, men maktet ikke å komme videre fordi al-Thani kunne ikke akseptere mange av kravene mens Saudi-Arabia nektet å gi etter på noen av kravene. Det er voksende krise i araberland som er for rik til å la seg kjøpes av Saudi-Arabia.

https://www.washingtonpost.com/news/wor ... c0ef8e85e2

Mad Dog er ikke lenge i balanse, Tillerson er i ferd med å bli en så maktløs utenriksminister at han i åpen offentlighet anklages for udugelighet - og det hvite huset med Kushner i spissen driver sitt egne spill, dels i strid med både Pentagon og utenriksministerkontoret.

http://www.dagsavisen.no/verden/verste- ... t-1.982042

Qatar-krisen er nå ansett som den største krisen i Gulfregionen kanskje helt siden okkupasjonen av Kuwait i 1990.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Varulv » 21 jun 2017 08:54

Noe som minner om et kupp hadde hendt helt uten varsel 21. juni da kronprins Muhammed bin Nayef ble avsatt og fratatt samtidige titler samt regelrett kastet ut av all administrativ virksomhet, det foregår en kommunist-liknende utrenskning av hans folk i hele maktapparatet. Dette har ikke tidlig vært sett i Saudi-Arabias historie, og er i tillegg et alvorlig brudd på de innbygde kontrollmekanismene som skulle garantere den interne stabiliteten i landet. Dette er ikke gode nyheter for verdensfreden, for det er Mohammed bin Salman som er kjent som en hauk med ansvar for Yemenkrigen og Qatar-krisen, som har blitt kronprins. Han får beholder tittelen som forsvarsminister, og dermed for første gang i Saudi-Arabias historie har flere ministre og institusjoner underlagt seg - dette er i konflikt med grunnleggende interesser for flere tusen emir i et dypt desentralisert maktapparat.

Økonomieksperter forstår ikke de maktpolitiske og utenrikspolitiske konsekvensene av denne alvorlige hendelsen. De bare ser fordeler med bin Salman. Tysk etterretning kalt ham impulsiv og farlig, og andre observasjoner av ham avslørt en mann uten konsekvensvurdering. Det er mye som tyder på at bin Salman hadde lansert dette kuppet gjennom sin far som trolig kan være døende, for det er oppsiktsvekkende detaljer blant annet om at de kongelige hadde blitt beordret - i offisielle meldinger - til å sverge troskap mot kronprins, noe som er snodig - og at "31 av 34 medlemmer i det kongelige rådet" hadde stemt for at bin Nayef skulle ut.

Det kan ha vært et resultat av Qatar-krisen, for det var vært meget uvanlig få offisielle uttalelser fra bin Nayef som ifølge interne kilder skal ha gjort motstand mot planene om å angripe og isolere nabolandet, men da hadde han blitt utmanøvrert av bin Salman som umiddelbart oppsøkt Trump og siden brukt ham som brekkstang, like etter innsettelsen i det hvite huset. Ved å få Trump til å reise først til Saudi-Arabia i mai 2017 - og han er trolig i ledtog med Kushner - hadde han vunnet en meget viktig seier. Siden har bin Salman gjort alt for å ødelegge enhver forhåpning om en saudisk-iransk tilnærming for å stoppe krisen, og det er han som truer med å ha krigshandlinger innenfor Iran. Dette reagert Iran svært voldsomt på.

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/s ... 07437.html

på amerikansk hold ser det ut at man omsider innså faren med å miste Qatar, for tonen skal ha blitt skjerpet, ikke minst etter å ha fått nyheter om at al-Thani hadde oppsøkt Assad i Syria gjennom russerne og bedt om et møte mellom hans finansminister og den syriske presidenten. Denne anmodningen var avslått av Assad til tross for kraftige protester i egne miljø, hos russerne og i Iran. Trolig har Tillerson kommet seg over ydmykelsen Trump hadde utsatt ham for, og det er kilder om at utenriksministeren har hentet inn profesjonelle folk som tidlig var kastet ut, og deretter lansert en offensiv sammen med andre for å ta tøylene. Det er mulig at det kan komme en motrevolusjon i Trump-administrasjonen for å stanse vanviddet i Midtøsten.

https://www.washingtonpost.com/world/na ... 33e954b9ea

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 21 jun 2017 19:12

Enligt amerikanska UD har Saudiarabien, Förenade Aramemiraten, Egypten samt Bahrain nu tagit fram en lista med krav som ska överlämnas till Qatar. Kraven är ännu okända: Conflict News på Twitter

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 23 jun 2017 09:28

En påstådd lista med 13 krav som grannländerna kräver att Qatar skall uppfylla har publicerats. Bl a kräver de att Al Jazeera stängs ned, att landet tar avstånd från olika terrorgrupper och att den turkiska militärbasen stängs ned och det militära samarbetet med Turkiet avbrytas: Twitter

AP har också fått ta del av listan: AP News

Qatar har fått tio dagar på sig att uppfylla kraven.

KllDavid
Medlem
Inlägg: 11
Blev medlem: 20 feb 2015 20:35
Ort: Sverige

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av KllDavid » 23 jun 2017 10:45

Vad om de inte uppfyller villkoren?

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Varulv » 23 jun 2017 19:51

Listen på disse 13 kravene er ikke offisielt innrømt for å være den reelle, men det er åpenbart at det er for mange krav som er helt umulig under enhver omstendighet å akseptere. Det vil ødelegge Qatars selvstendighet som stat og økonomimakt.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/qatar ... /24080246/

Qatar må betale "erstatning" for tap "landets politikk har forårsaket de siste år", noe som er helt umulig å akseptere selv for qatarerne - og de må "alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk" - dette i praksis betyr underkastelse med annullering av selvstendighet, at Qatar skal gi avkall på sin eksistens, lever i andres nåde. Det vites ikke om det er disse kravene som er lagt fram, men om dette er riktig, må FN, USA og EU går inn og stanse vanviddet for å redde Qatar. Det er for mye som minner om Kuwait like før august 1990, aktuelt det så ut at ultimatumet - som er en massiv krenkelse mot FN-pakten - er ment for å umuliggjøre en forhandlingsløsning, og at fristen fra 23. juni - senest den 1. juli 2017 - kan lede til krig i verste fall. Serbia i 1914 ville ha kjent seg igjen i dette.

Mye tyder på at det er bin Salman som sto bak, og han hadde fått det til ved å ha et meget nært samarbeid med Muhammed bin Zayed al Nahyani i Emiratene. Denne emiren fra Abu Duhai hadde i nyere tid overtatt tøylene innenfor utenrikspolitikk fra sin far etter en tiårsperiode som kronprins soden november 2004. Det er ikke mye man vet om denne kronprinsen, men det har vært observert at han hadde i de siste år stått for en voldsom ekspansjon militært sett i hensikten om å utvide UAEs innflytelse i kloss samarbeid med Egypt, og dels i klar konflikt med Saudi-Arabia hvor det så ut til å være bare bin Salman som er hans side. Iran var derfor i sterk harnisk da bin Salman blir kronprins.

Det kunne også sees at det er sterke interne konflikter i Saudi-Arabia hvor mange er overbevist om at sønnen hadde manipulerte sin far som lider av demens, for å ødelegge de stabile maktjusterende ordningene som har vært meget viktig for å bevare en "familiebedrift" som tidlig beskrevet i denne tråden. Det har aldri hendt før at makten samles rundt en familiegren. Heller ikke at så mye makt konsentreres i så få hender som mulig, i et rent republikkmonarki som Saudi-Arabia. Det er rykter om arrestasjoner, og i full offentlighet hadde en emir skjemmet bin Salman for åpen kamera. Det er helt utrolig at en av hovedarkitektene bak den katastrofale Oljepriskollapspolitikken i 2015-16, Jemenkrigen som har blitt en stor katastrofe på alle felter og for den voksende spenning med Iran kunne ha kommet til kronprinstittelen med mulighet om å etterfølge sin far (det kan skje i morgen ettersom faren er enten døende eller ikke lenge i stand til å beskikke sine pliktene) - etter en kometkarriere på bare to år! Flere tusen emir, de fleste høyt kompetent og vestlig utdannet, har blitt forbigått av en ung mann som knapt hadde vært utenfor sitt hjemland.

Dessverre hadde bin Najef og hans forgjengerne gjort dumheten i en styrking av det religiøse politiets fullmakter siden begynnelsen på 2000-tallet, og deretter skapt et grunnlag for frustrasjon i den yngre og voksende generasjonen som umiddelbart sluttet seg om bin Salman som kjemper for mer frihet og færre restriksjoner i hverdagslivet. Så da bin Salman kom til maktens korridorer - var det en stor omfattende misnøye man kunne i ren populistisk tradisjon etablere egne makt på. Og det virker. En tegneserieshow avslørt at saudiaraberne er så ufattelig sterkt undertrykt sosialt og kulturelt sett at de gladelig støttet enhver og hvem som helst for godbiter, her hadde monarkiet gått altfor langt i de siste femten år. Bin Salman er et bilde av den nysgjerrige, vitenbegjærende og spontale saudiaraberen som hadde oppstått på innsiden av et så voldsomt regime at de på mange måter er som tenåringer i Vesten. Men det gjør dem ignorant, impulsive, arrogant og ubetenkelig.

Og alt dette passer meget godt på bin Salman ifølge analytikere som kalt ham Verdens farligste mann.

http://www.dagbladet.no/nyheter/saudi-a ... e/67753652

Erdogan lært nok en gang at hans evne til å skape fiender ikke har blitt mindre, han hadde latt merke til bin Salman og deretter prøvd å få ham over på sin side, uten å tenke på at han egentlig er i MB-nettverket gjennom AKP-partiet som har tette og dype ideologiske røtter i Muslimsk Brorskap. Dermed kunne han ikke vinne til seg bin Salman, som kvitterte ved å forlange i sine 13 kravene om at Tyrkia må evakuere militærbasen og at Qatar må avslutte sitt samarbeid med Tyrkia. Tradisjonelt hadde Tyrkia satset på bin Nayef, som kom fra en rekke vestligvennlige saudiarabiske politikerne med bakgrunn i tette relasjoner med USA, men Erdogan hadde prøvd å inkludere bin Salman. Det er ikke sikkert om Tyrkia kunne fortsette sitt forhold med Saudi-Arabia. Uansett kan ikke tyrkerne akseptere den saudiarabiske fiendtligheten mot MB, noe de ikke hadde gjort siden 2013. Ideologisk sett er AKP i Tyrkia og Qatar mye nærmere hverandre.

http://www.middleeasteye.net/news/analy ... -301468796

Tyrkia har snart ikke en venn tilbake i Saudi-Arabia. De som sier det er ikke en krise, tar meget stygt feil, for forholdet hadde ikke improvisert seg så mye siden 2013.

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 24 jun 2017 08:52

Varulv skrev:Listen på disse 13 kravene er ikke offisielt innrømt for å være den reelle, men det er åpenbart at det er for mange krav som er helt umulig under enhver omstendighet å akseptere. Det vil ødelegge Qatars selvstendighet som stat og økonomimakt.
Listan är tydlig riktig då Qatar meddelat att kraven inte är realistiska och inte går att genomföra (BBC News) och Turkiet har avvisat kravet om att lägga ned flygbasen: The Independent

Som du skriver är vissa av kraven omöjliga för vilka länder som helst att gå med på (och vissa av dem tycks bryta mot FN-stadgan).

varjag
Stödjande medlem
Inlägg: 45184
Blev medlem: 24 apr 2002 11:53
Ort: Australien

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av varjag » 24 jun 2017 12:25

Mags_ skrev:Enligt amerikanska UD har Saudiarabien, Förenade Aramemiraten, Egypten samt Bahrain nu tagit fram en lista med krav som ska överlämnas till Qatar. Kraven är ännu okända: Conflict News på Twitter

Och - Qatar försöker köpa American Airlines.....

http://money.cnn.com/2017/06/22/investi ... index.html

:roll:

Varjag

Mags_
Medlem
Inlägg: 2151
Blev medlem: 31 aug 2014 15:09

Re: Saudiarabiens kung död

Inlägg av Mags_ » 25 jun 2017 10:37

Turkiets president Erdogan sade idag att de saudiska kraven bryter mot internationell rätt: AFP via Yahoo! News