Allmän värnpilkt återinförs

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Amund
Stödjande medlem
Inlägg: 6332
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Amund » 09 apr 2018 17:47

I den brittiska TV-serien Yes Prime minister såg kabinettsekreteraren Sir Humphrey så här på försvaret:

Sir Humphrey: "Bernard, what is the purpose of our defence policy?"
Bernard Woolley: "To defend Britain."
Sir Humphrey: "No, Bernard. It is to make people believe Britain is defended."
Bernard Woolley: "The Russians?"
Sir Humphrey: "Not the Russians, the British! The Russians know it is not."


Påminner lite om den slapphet man ofta ser bland både företag, myndigheter och privatpersoner vad gäller brandförebyggande åtgärder, släckare, brandvarnare etc: Man VILL tro att man har ett tillräckligt skydd mot något som med största sannolikhet aldrig kommer att inträffa, och det kostar hela tiden eftersom mtrl dessutom blir föråldrad och måste bytas ut. Och numera har vi normalt inte längre regeringar och statsöverhuvuden som faktiskt har för avsikt att använda sin försvarsmakt till att kriga - alltså en onödig utgift kanske politikerna tänker i den mån de överhuvudtaget gör en bedömning?

pandersson2
Medlem
Inlägg: 2955
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av pandersson2 » 17 apr 2018 09:06

En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?

Användarvisningsbild
Mackan L
Medlem
Inlägg: 431
Blev medlem: 26 jul 2004 03:49
Ort: Yorkshire, U.K.

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Mackan L » 17 apr 2018 12:35

pandersson2 skrev:En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?
Karriärhinder för unga militära kvinnor av Karin Schröder. Sida 25-26.

2.1.1 Skillnader från botten till toppen

Intresse och motivation
De kvantitativa genderskillnaderna och befattningssegregeringen som finns i
organisationen tar sin början redan i rekryteringsfasen. En studie36 visar att
kvinnorna i samband med rekryteringen främst uttryckt intresse för
arbetsområdena Säkerhetstjänst (56,8 procent), Markstrid (50,5 procent),
Markstrid hemvärn (43 procent), Sjukvård (42,8 procent), Fältarbete (42,6
procent) samt Underrättelse (40,9 procent). Männen var mest intresserade av
Markstrid och Jägartjänst samt betydligt mindre intresserade av sjukvård. Det
intresse som kvinnor uttryckt i rekryteringsfasen stämmer inte särskilt väl med
var kvinnorna återfinns i organisationen. Detta indikerar att många kvinnor redan
i ett tidigt skede, i samband med sin första utbildning i Försvarsmakten, väljer en
inriktning de ursprungligen varit mindre intresserade av och som påverkar deras
möjligheter och karriärval i framtiden.

Rekrytering och muskelkapacitet
Bland de antagningsprövade 2015 hade kvinnorna högre resultat i psykisk
funktionsförmåga och befälslämplighet än männen, det fanns ingen könsskillnad
i generell intelligens.37 Skillnad fanns mellan könen i fysisk kapacitet men mest
markant och utslagsgivande är skillnaden i muskelkapacitet. Kvinnornas
valmöjligheter begränsas främst av biologiska skillnader i muskelkapacitet i
överkroppen.
Med ISOKAI testet mäts muskelkapacitet vid rekryteringen och testresultat sätts
i relation till de krav på muskelkapacitet som olika befattningar har. Forskare vid
Karolinska institutet har konstaterat att ISOKAI-testet är tillförlitligt och relevant
för att mäta muskelstyrka i samband med antagningsprövning till militär
utbildning. Det anses alltså lämpligt för mätning av muskelkapacitet i förhållande
till soldaters olika arbetsuppgifter.38 Endast 5 procent av kvinnorna som prövades
2015 klarade inte lägsta nivå i muskelkapacitet för att bli inskriven.39 Testet kan
därmed inte sägas ha en eliminerande effekt på kvinnor men kvinnornas
testresultat har i kombination med gällande befattningskrav på muskelkapacitet
en starkt begränsande effekt på kvinnors valmöjligheter och sannolikt deras
motivation att börja och fortsätta i Försvarsmakten.

Sverige och flera andra länder t.ex. Kanada har valt att ha samma fysiska krav för
båda könen. Andra länder har valt olika alternativ med krav som beaktar
biologiska skillnader. Vissa har valt att införa lägre eller annorlunda men
likvärdiga krav för kvinnor baserat på biologiska skillnader, inte bara vid
rekrytering. Hänsyn till kön och ålder tas av vissa länder även i de regelbundna
fysiska tester som genomförs i tjänsten. Argumentet för genderneutrala krav är
ofta att undvika skador samt att personen ska klara av befattningen. Forskning40
visar på flera negativa aspekter av detta. För det första gör det att de test och krav
som används ständigt ifrågasätts när personalen ser att kompetenta och fysiskt
starka kvinnor får låga poäng. För det andra gör olika åsikter i organisationen om
testresultatets relevans för befattningen att personalen uppfattar inkonsekvent
tillämpning i organisationen när kvinnor inte når standard, favorisering av
kvinnor och instruktörer som hanterar kvinnor mildare tenderar att förekomma.
Rekryteringsmetod, positiv särbehandling och vägledning

Själva rekryteringsförfarandet kan genomföras på olika sätt och kan förväntas
påverka andelen kvinnor som rekryteras och så småningom anställs som GSS.
Andelen sökande kvinnor och andelen antagningsbara kvinnor är oförändrade
sedan 2013. Försvarsmakten ändrade sitt rekryteringsförfarande under våren
2014 till flexibel antagning istället för ansökningsomgångar. Detta innebar en
annan process och minskade möjligheter till positiv särbehandling av kvinnor
efter antagningsprövningen. Forskare har konstaterat att det faktum att positiv
särbehandling inte kan tillämpas i samma utsträckning i den flexibla antagningen
inte påverkat andelen kvinnor som rekryterats via Rekryteringsmyndigheten.41


Med hänsyn till att även andra åtgärder t.ex. MER-projektet42 genomförts i
perioden utan att förändringar i andel kvinnor skett kan det ifrågasättas hur den
nya rekryteringen påverkar andelen kvinnor i praktiken. En eventuell positiv
skillnad som andra åtgärder kan tänkas ha genererat behöver vägas in i det
oförändrade resultatet. Bytet av rekryteringsmetod har inte påverkat kvinnornas
möjligheter att välja befattning efter intresse i teorin. Rekryteringsmetoden som
innebär att ”först till kvarn” av de som är antagningsbara antas till utbildning kan
likafullt ha haft påverkan i praktiken.

Användarvisningsbild
KoteGaeshi
Medlem
Inlägg: 858
Blev medlem: 10 dec 2008 03:08

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av KoteGaeshi » 09 maj 2018 16:55

pandersson2 skrev:En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?
"Osakliga fysiska krav" tyder på, om det nu stämmer, att man anser att fyskraven vid antagning inte korrekt svarar mot befattningens krav.
Lá carita i hamil mára alasaila cé nauva