Götavirke -av vem och mot vem?

Diskussioner kring händelser under nordisk forntid & vikingatid.
karlfredrik
Medlem
Inlägg: 782
Blev medlem: 18 sep 2007 15:17
Ort: Eslöv

Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av karlfredrik » 10 feb 2011 15:05

Götavirke, den östgötska skyddsvallen, väcker frågor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tavirke
1.Är det en lokal småkung som byggt denna, eller fanns det någon form för försvarssamarbete liksom för den betydligt längre danska danevirke?
2.Mot vem byggdes götavirke?

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem
Inlägg: 22304
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av Hans » 10 feb 2011 15:20


Användarvisningsbild
Lejonmod
Medlem
Inlägg: 492
Blev medlem: 23 jul 2007 11:19
Ort: Stockholm

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av Lejonmod » 10 feb 2011 15:45

Jag spekulerar bara men kan det inte vara så att göterna försvarade sig mot svearna.
Har för mig att jag läst att Vikbolandet kan ha tillhört Sveaväldet

karlfredrik
Medlem
Inlägg: 782
Blev medlem: 18 sep 2007 15:17
Ort: Eslöv

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av karlfredrik » 10 feb 2011 16:19

På hemsidan ovan nämns även en myt om en mur mellan Vänern och vättern
1.Sant eller saga?
2.Om sant,byggt av vem, när och varför?

Användarvisningsbild
spett
Medlem
Inlägg: 3705
Blev medlem: 07 dec 2006 22:41
Ort: Fjollträsk

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av spett » 10 feb 2011 20:22

Göta virke är så kort och simpel att jag tror att Östergötlands folkuppbåd skulle ha kunnat kasta upp den på en dag eller två. Att knyta den till en viss konflikt är nog alldeles hopplöst.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1492
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av Valdemar Sappi » 10 feb 2011 20:56

På en av länkarna ovanför finns en bild med två färgade linjer. Är den bakre linjen vägen?
Danevirkes olika linier dateras med hjälp av virket. Även Götavirke sägs där ha haft stockverk. Inget hittats?
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Lejonmod
Medlem
Inlägg: 492
Blev medlem: 23 jul 2007 11:19
Ort: Stockholm

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av Lejonmod » 21 feb 2011 10:04

Götavirke heter två parallella vallar 9 - 11 km väster om Söderköping. Den västliga är en stenvall längs en bergsbrant åt öster, förstärkt av en fornborg med fynd från 400-500-talen. Stenvallen kompletteras av fler fornborgar i norr. Öster därom löper en 3,5 km lång jordvall. I norra delen bildar en å vallgrav längs en km av vallens östsida. Nere under blåleran intill ån har på tre ställen påträffats en risflätning ovanpå en jordvall med några stockar senare nedfallna över. Men i ett schakt mittemot på åns östsida fanns inget. Av dessa skäl var ett försvar på vallarna riktat mot öster.

Ovanför ån återstår en vall i korta avsnitt på höjderna. Avsnitten av risflätning nere intill ån synes inte ligga mitt för dem på höjderna. Därför undrar man om alla fyndställena är delar i en enda vall, eller om två vallar löpt långsides. Ett stycke vall går intill ån nära ett vadställe. Här kan även en öppning i vallen varit förstärkt för den urgamla landsvägen mellan kusten och inlandet, förbi en husaby 500 meter därifrån.

Tre lösa huggspån i leran vid åns västsida har daterats, två till bronsålderns sista år och det tredje till 650-750 AD. Detta låg ca 30 m från ett vallavsnitt (Gustafsson et al. -94). Huggspånen kan inte komma från risflätningen. En datering av flätningen kanske bara visar dess egen byggtid. Delar av Götavirke kunde då ha byggts vid tre skilda tider! Götavirke jordvall måste dateras i flera avsnitt på åbanken, i ett väl synligt avsnitt 2 km söderut samt dykas efter en eventuell pålspärr som fortsättning av dels jordvallens södra ände i en sjö (som måste skyddas mot kräftpesten) och dels av norra änden ut i sjön där ån börjar, innan man kan veta östra vallens ålder.

Götavirke löper enligt en äldre tolkning över en grav som kunde vara från romersk järnålder. Väster om vallen är gravfälten från yngre järnålder och ortnamnen där är unga (Kenas -88). Den smala bygden där är skild från inlandet av storskogen och hör därför likväl ihop med kustbygderna. Om jordvallen tillkom sent, så skär den genom bygden. Därmed vore den anlagd av en fjärran, större hövding. Annars skedde nykolonisationen västerut efter vallbygget. Så den kan inte närmare dateras av att den nu skär genom bygden.

Vallen, som är unik i Sverige, har förebilder i Danmark. Danevirke som förbättrades år 737, kan jämte andra danska vallar ha varit aktuell att ta efter, vilket kan visa på östgötska kontakter med danerna vid tiden för bygget. Den spärrade av vägen och vattenleden i den smalaste passagen in mot centrala Östergötland, en av Sveriges tre kärnområden.

Så stora anläggningar krävde en större organisation att bygga och försvara. Man kan beräkna antalet dagsverken och få en uppfattning om hur många som byggt hur länge (Engström -84:81). Dess uppgift utesluter inte en symbolisk, ekonomisk och politisk gränsmarkering lik Olgerdiget, kanske i en tid när kustbygderna ännu inte hade låtit sig inordnas under en kung på centralslätten. Danevirke år 737 visar ju på en större kung bakom denna vall och kung Godfred var ju mäktig där norrom kring 800.

Götavirke har tidigare setts som ett försvarsverk mot erövrande svear norrifrån Svealand på 500-talet (Nordén -37). Förutsättningen för bygget är att hot förelegat under längre tid. Tydligen var man tillräckligt mäktig att motstå ”svearnas” anfall länge, eftersom vallen hunnit byggas klar. Varför anlades inga sådana vallar hemma i Mälardalen?

http://www.abc.se/~pa/publ/spaerrar.htm

Användarvisningsbild
Lejonmod
Medlem
Inlägg: 492
Blev medlem: 23 jul 2007 11:19
Ort: Stockholm

Re: Götavirke -av vem och mot vem?

Inlägg av Lejonmod » 19 feb 2018 14:52