AEF GHQ, arméer och kårer

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 14 jan 2014 18:13

AEF - American Expeditionary Force (Amerikanska expeditionsstyrkan) vilken kom att bli USA:s bidrag till kriget på Västfronten började organiseras 1917.

Headquarters, AEF (staben) påbörjande sitt uppsättande i Frankrike 13 juni 1917. En förberedande organisation hade dock ägt rum i USA i slutet av maj 1917 genom urval av en stab. Denna landsteg i Storbritannien 7 juni 1917 för att några dagar senare fortsätta till Frankrike. Den 17 januari 1917 bytte Headquarters, AEF namn till General Headquarters (GHQ), AEF. Denna stab hade allmän uppsikt och ledning för alla amerikanska trupper vilka skickades till Europa (med undantag av de styrkor som sändes till Arkhangelsk 1918). Taktiskt befäl över enheter som divisioner åvilade dock underställda enheter (arméer, kårer ect.). Efter vapenstilleståndet kom GHQ, AEF ansvarsområde att succesivt minska. 3 juli 1919 överlämnade man befälet över de amerikanska styrkorna i Tyskland till American Forces in Germany och 1 september 1919 överlämnades resterande befäl till American Forces in France. Därpå lämnade man Europa och etablerade sig 13 september i Washington DC (under tiden i Frankrike låg GHQ först i Paris och från 1 september 1917 i Caserne de Damrémont i Chaumont) för att slutligen avvecklas 31 augusti 1920.

Överbefälhavare för AEF från 26 maj 1917 till dess avveckling var generalmajor (befordrad till general 6 oktober 1917) John J. Pershing.

Vid sin sida hade Pershing en stabschef vilken var överstelöjtnant (31 augusti 1917 befordrad till överste och 8 oktober 1917 till brigadgeneral och senare generalmajor) James G. Harbord 26 maj 1917-6 maj 1917 då han ersattes av generalmajor James W. McAndrew. Generalmajor (som han nu var) Harbord var dock tillbaka på posten som stabschef 27 maj 1919 en post han höll till 12 augusti 1919 (då posten verkar ha avskaffats).

Direkt underställda GHQ, AEF vid vapenstilleståndet 11 november 1918 var följande styrkor:
H-kompaniet, 29. ingenjörerna.
Två bataljoner från 1. gasregementet.
Järnvägsartillerireserven:
30. brigaden, Kustartillerikåren (stab, 42., 43., 52. och 53. artilleriet (Kustartillerikåren)).
40. brigaden, Kustartillerikåren (stab, 73., 74. och 75. artilleriet (Kustartillerikåren)).
1., 2., 3. och 4. Järnvägstygreparationsverkstäderna (Railway Ordnance Repair Shops).
Tank (Pansar)kåren: tunga tankbataljoner 301., 302., 303., 304. och 306.
Lätta tankbataljoner: 326., 327., 238, 329., 330., 332., 335., 336., 337. och 344.
Tankbrigadstaber: 304. och 307.
Reparations- och bärgningskompanier: 307., 317., 318. och 321.
Utbildningscentraler (Training Centres): 301. och 302.
Skol- och ersättningskompnier (lätta) (Training and Replacement Coys (Lt.)): 302., 303., 377., 378, 379.. 380. och 381.
Sedan 16 oktober 1918 lydde luftvärnet (Anti-Aircraft Service, AEF) under GHQ.

Källa The American Expeditionary Forces in World War I av John F Votaw (Osprey Battle Orders 6) och The United States Army i World War I orders of Battle Ground Units, 1917-1919 av Richard A. Rinaldi.

Not det amerikanska artilleriet var uppdelat i två grenar fältartilleriet som uppsatte divisionernas artilleri m.m. och Kustartillerikåren som dels bemannade kustbefästningar i USA, Panamakanalzonen samt på Hawaii och Filippinerna samt dels AEF:s tunga artilleri (som järnvägsartilleriet) och luftvärnsartilleri.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 15 jan 2014 12:46

1. armén.
Uppsättandet påbörjades i Frankrike 4 augusti 1918 och avslutades 10 augusti. Från och med den 25 november var man ansvarig för utbildningsområden i Frankrike där man demobiliserades 20 april 1919.

Befälhavare general John J. Pershing 10 augusti-16 oktober 1918 (samtidigt befälhavare för hela AEF), generalmajor (befordrad till generallöjtnant samma dag han övertog befälet över 1. armén) Hunter Liggett 16 oktober 1918-20 april 1919.

Kampanjedeltagande: St. Mihiel och Meuse-Argonne.

Organisation 30 augusti-16 september 1918:

Kårer: I, IV, V samt franska II kolonialkåren.
Divisioner: 1., 2., 3., 4., 5., 26., 33., 35., 42., 78., 80., 82., 89., 90., franska 2. avsuttna kavalleridivisionen och franska 15. kolonialdivisionen.

Direktunderställda enheter:
Arméartilleristaben, 1. armén (Hq Army Artillery, First Army):
32. artilleribrigaden, Kustartillerikåren (tungt artilleri) (42., 43., 44., 52., 53., 57., 59., 60. och 65. artilleriet (Kustartillerikåren)).
Franska artilleriregementen under 1. armén: 124. fältartillerireg., 71. tunga art.reg., 73. tunga art.reg., 77. tunga art.reg., 78. tunga art.reg., 82. tunga art.reg., 211. artilleriregementet samt 1., 9. och 13. marinartilleribatterierna.
Luftvärnsartilleri: 1. luftvärnsksp-bataljonen, A kompaniet ur 2. lvksp-bataljonen, B batteriet från 1. lv-bataljonen (Kustartillerikåren), 2. lv-bataljonen (Kustartillerikåren) och 7. lv-batteriet (Kustartillerikåren).
Franska luftvärnsenheter under 1. armén: 19. och 23. Groupes (lastbilsburna) med 9., 17., 32., 38., 72., 74. och 92. lv-plutonerna. Semifasta lv-plutoner nr 48, 61, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 119, 123, 126, 163, 164 och 208. en lvksp-pluton vid 146. infanteriregementet, 9. strålkastarkompaniet (2., 3. och 9. plutonerna) samt 202. mobila reparationsenhetern.
Övriga artillerienheter: 66. fältartilleribrigaden (från 41. divisionen), 1. arméns artilleripark, II kårartilleriparken, 1. arméns artilleri och ammunitionspark, Järnvägsartilleristaben vid 1. armén, 2. och 4. ljudmätningsplutonerna, 1. och 2. Flash Ranging Sections (osäker på vad man kan översätta dessa till.).
Kavalleri: 2. kavalleriet.
Kemisk krigföring: 1. gasregementet.
Ingenjörsenheter: 11., 12., 15. och 21. ingenjörerna (alla järnvägs), 22. ingenjörerna (skogsarbete), 23. ingenjörerna (vägbyggnad), 24. ingenjörerna (järnväg), 26. ingenjörerna (vattentillförsel), 27. ingenjörerna (tunnelbyggnad), 28. ingenjörerna (stenbrott), 37. ingenjörerna (el- och mekanik), 56. ingenjörerna (strålkastare), 464. ingenjörerna (pontonjärer), tjänstebataljoner 505., 508., 524., 527., 528., 530., 537. och 702. ingenjörerna.*
Provisoriska vattenteam: 1., 2., 51., 52. och 53. pionjärinfanteriregementena samt 464. pontonjärteamet.
Tankkåren (pansar): 344. och 354. tankbataljonerna.

* 500-nummer bataljonerna bestod av afroamerikaner eller Colored som de stod i rullorna vid tiden för 1. världskriget då den amerikanska armén var rasmässigt segregerad (det fanns också ett antal tjänstebataljoner som bestod av vita 501.-504. ingenjörerna). 702. bataljonen var en stuveriarbetarenhet och antar jag arbetade i franska hamnar med att lossa förnödenheter.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 15 jan 2014 17:43

Organisation 26 september-11 november 1918 (vapenstilleståndsdagen).

Kårer: I, III, IV, V, VI (deltog ej i strid), VII (deltog ej i strid), franska II kolonialkåren, franska XVII och franska XXXIII.
Divisioner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 26., 28., 29., 32., 35., 36., 37., 40. (depå), 42., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 88. (deltog ej i strid), 89., 90., 92., franska 2. avsuttna kavalleri, franska 6. kavalleri, franska 10. kolonial, franska 15. kolonial, franska 18., franska 39. och franska 73.

Direktunderställda enheter:
Arméartilleristaben, 1. armén.
31. artilleribrigaden, Kustartillerikåren (stab, 55., 56. och 57. artilleriet (KA-kåren)).
32. artilleribrigaden, KA-kåren (stab, 58., 59., och 62. artilleriet (KA-kåren)).
39. artilleribrigaden, KA-kåren (stab, 44., 51. och 60. artilleriet (KA-kåren)).
1. arméns artilleripark.
1. arméns provisoriska park (52. artilleriet (KA-kåren)).
51., 52. och 53. Ammunitionsträngen (KA-kåren).
2. målfinnarplutonen.
Järnvägsartilleri: 30. artilleribrigaden, KA-kåren (stab, 42., 52. och 63. artilleriet (KA-kåren)), 1., 2., 3., 4. och 5. marinartilleribatterierna, 1st Provisional High Burst Ranging Section, Detachement från Järnvägsartilleri motortransportplutonen.
Den franska armén bidrog med järnvägsartilleribatterier från 70., 71., 74., 76., 77. och 78. tunga artilleriregementena.
Fältartilleri: 67. fältartilleribrigaden (från 32. divisionen), 58. fältartilleribrigaden (från 33. divisionen), 66. fältartilleribrigaden (från 41. divisionen) och 166. fältartilleribrigaden (från 91. divisionen).

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 15 jan 2014 23:25

Och resten av 1. arméns enheter fram till den 11 november 1918.

Franska artillerienheter under 1. armén (ej järnvägsartilleri):
Hela eller delar från 73., 81. och 82. tunga artilleriregementena, 86. artillerireg., 87. tunga artillerireg., 151. fotartillerireg., 176. artillerireg. (granatkastare), 203. art.reg., 211. art.reg., 282., 317. och 420. tunga artilleriregementena samt 6., 10., 11., 12., 16., 17. och 18. marinartilleribatterierna.

Luftvärnsartilleri: 1. och 2. lv-bataljonerna, 5. och 7. lv-batterierna, 1. och 2. lvksp-bataljonerna.
Franska luftvärnsenheter under 1. armén: 44., 129., 143., 147. och 167. ksp-kompanierna, 12., 27., 46., 48., 51., 63., 64., 55., 56., 57., 58., 59., 70., 119., 121., 123., 127., 131., 165., 162., 163., 164., 179., 195., 207., 208., 214., 300., 314., 315., 319. semifasta lv-plutonerna, 13., 14. och 19. lv-batterierna, 2., 3., 8., 9., 17., 19., 23., 32., 38., 56., 57., 60., 67., 68., 69., 72., 74. och 80. lastbilsburna lv-plutonerna, 1., 2., 3. 4., 5., 6., 7. och 9. släpvagnsburna lv-plutonerna samt 101., 102. och 103. släpvagnsburna lv-grupperna.

Kemisk krigföring: 1. gasregementet, Armégasdepåer A, C, D och E. Till 1. gasregementet var också anslutna de brittiska specialkompanierna D, E, P, R, Z och J från Kungl. ingenjörskåren.

Ingenjörer: 11., 12., 14., 15., 16., 21., 22. ingenjörerna (alla järnväg), 23. ingenjörerna (vägbyggnad), 24. ingenjörerna (verkstad), 25. ingenjörerna (konstruktion), 26. ingenjörerna (vattenförsörjning), 27. ingenjörerna (tunnelbyggnad, t.ex. för att underminera fiendens skyttegravar), 28. ingenjörerna (stenbrytning), 35. ingenjörerna (järnvägsverkstad), 37. ingenjörerna (el och mekanik), 40. ingenjörerna (kamouflage), 56. ingenjörerna (strålkastare).
Pionjärinfanteriregementen: 2., 3., 5., 6., 54., 56., 59., 801. och 802. samt detachement från 804., 806., 807., 808., 815. och 816. Arbetsbataljoner 17., 18., 313., 330., 839? och 344.
Tjänstebataljoner: 505., 508., 522., 524., 527., 528., 530., 535., 542. (endast A-kompaniet), 544., 545., 546., 603? och 604? ingenjörerna.
Övriga ingenjörsenheter: 114. ingenjörerna, 801. vattentankträngen, 1. provisoriska vattenträngen (311. kompaniet/103. Motorunderstödsträngen), 2. provisoriska vattentankträngen (lastbilskompani nr 3/23. ingenjörerna), 3. provisoriska vattentankträngen (466. motortransportkompaniet/417. Motorunderstödsträngen) samt 444. och 465. pontonjärträngarna.
Franska ingenjörsenheter under 1. armén: 9/18 (vägunderhåll), D/27 (depå), M/3T (fortifikation), 6/1T (fortifikation), 13/2T (fortifikation), 14/3T (broar och byggnader), 20/5T (broar och byggnader), 24/1 (brouppsyn), 25/2 (fortifikation), MD/22 (skydd), MD/23 (skydd), pontonjärkompanierna 9/19 och 15/18.

Tankkåren: 1. brigaden, Tankkåren* (344. och 345. tankbataljonerna samt 316. och 321. tankreparations- och bärgningskompanierna), Detachement 9. kompaniet/ 2. motor-mekaniserade regementet, 3. brigaden, Tankkåren**.
Franska pansarenheter vid 1. armén: 504. och 505. stridsvagnsregementena, 1. och 4. stridsvagnsgrupperna.

* Blev 1918.11.06 304. tankbrigaden och överförd till direktkontroll GHQ, AEF. 344. och 345. bataljonerna var jämte 331. och 301. tankbataljonerna de enda amerikanska pansarenheterna som sattes in i strid under 1. världskriget.
** Blev 1918.11.06 306. tankbrigaden med 331. tankbataljonen.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 16 jan 2014 19:25

2. armén.
Uppsatt i Frankrike 1918.09.20 och övertog delar av fronten i Lorraine som tidigare hållits av 1. armén. Efter vapenstilleståndet blev 2. armén förutom styrkorna på sitt avsnitt i Frankrike ansvarig för styrkorna i Luxemburg. 2. armén demobiliserade i Frankrike 1919.04.15.
Befälhavare: generalmajor (från 1918.10.16 generallöjtnant) Robert L. Bullard.
Kampanjedeltagande: Lorraine 1918.

Organisation 12 oktober-11 november 1918 (vapenstilleståndsdagen).
Kårer: IV, VI, VII (endast för underhåll), franska II kolonialkåren och franska XVII.
Divisioner: 4., 7., 28., 33., 35., 37., 79., 88. (endast 175. infanteribrigaden), 92., franska 39. och 2. avsuttna kavalleri.

Not: som synes så finns en del av dessa förband angivna även under 1. armén så jag antar att de överfördes till 2. armén. Rinaldis bok listar bara kårer och divisioner för 2. armén. Men jag antar att man även hade ett antal understödsenhet som för 1. armén, dock kan man antaga att många av dessa inte han bli färdigorganiserade före vapenstilleståndet.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 17 jan 2014 12:32

3. armén.
Uppsatt 7-15 november i Frankrike. Deltog alltså inte i striderna och kom att föra befäl över de amerikanska ockupationsstyrkorna i Tyskland. Staben anlände i december 1918 till Koblenz. 3. armén demobiliserades 2 juli 1919 och dess stabsresurser användes för att upprätta Headquarters, American Forces in Germany.
Befälhavare: generalmajor Joseph T. Dickman 15 nov 1918-29 april 1919 då han ersattes av generalmajor Edward F. McGlachlin Jr. Denne var dock bara tjänsteförrättande tills generallöjtnant Hunter Ligget övertog befälet 2 maj 1919.

För ockupationen av Tyskland bestod 3. armén av:
III, IV och VII kårerna med 1., 2., 3., 4., 6., 32., 33., 42., 89. och 90. divisionerna.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 17 jan 2014 12:57

Armékårer (fortsättningsvis för enkelhetens skull betecknade kårer).

I. kåren.
Uppsatt i Frankrike 15-20 januari 1918. Efter vapenstillestånden kom kåren att administrera utbildningsområden i Frankrike. Demobiliserad i Frankrike 25 mars 1919.
Befälhavare: generalmajor Hunter Liggett 20 jan-12 okt 1918, generalmajor Joseph T. Dickman 12 okt-13 nov 1918, generalmjor William M. Wright 13 nov 1918-28 feb 1919, generalmajor Samuel D. Sturgis tjf 28 feb - 14 mars 1919 och generalmajor William M- Wright 14 - 25 mars 1919.

Kåren var underställd följande högre förband: GHQ, AEF 20 jan-21 juni 1918, franska 6. armén 21 juni-13 aug 1918, 1. armén 13-22 aug 1918, franska 8. armén 22-30 aug 1918, 1. armén 30 aug - 18 sept 1918, franska 2. armén 18 -22 sept 1918, därefter 1. armén.
Kampanjdeltagande: Champagne-Marne, Aisne-Marne, St. Mihiel, Meuse-Argonne, Ile de France 1918, Champagne 1918 och Lorraine 1918.

Underställda divisioner.
Väst om Chateau-Thierry (4-17 juli 1918): 1., 2., 3., 4., 26., 28. och franska 167..
Aisne-Marne operationen (18 juli-6 aug 1918): 3., 4., 26., 28., 32., 42., franska 62. och franska 167..
Vesle fronten (7-13 aug 1918): 4., 26., 42., 77. och franska 62..
St. Mihiel (22 aug-17 sept 1918): 1., 2., 5., 35., 78., 82. och 90..
Meuse-Argonne operationen (21 sept- 10 nov 1918): 1., 6., 28., 35., 36., 42., 77., 78., 80., 82., 91., 92. och franska 5. kavalleri.

II. kåren.
Uppsatt 24 feb 1918 i Frankrike. Tjänstgjorde i den brittiska sektorn skild från övriga AEF. Demobiliserad i Frankrike 1 feb 1919.
Befälhavare fr.o.m. 15 juni 1918 generalmajor George W. Read. Fram till tillsättandet av Read verkade stabschefen som tjf kårchef.

Kåren var underställd följande högre förband: brittiska GHQ 24 feb-27 aug 1918, 27 aug -3 sept 1918 brittiska 2. armén, 3 - 20 sept brittiska GHQ, 20 sept-14 nov 1918 brittiska 4. armén, 14 -16 nov 1918 brittiska 3. armén och fr.om. 16 nov 1918 brittiska GHQ.
Kampanjdeltagande: Sommeoffensiven.

Underställda divisioner (juli-nov 1918): 27., 30., 33., 37., 78., 82., 91., brittiska 1., brittiska 6., australiensiska 2., australiensiska 3. och australiensiska 5..

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 17 jan 2014 13:56

III. kåren.
Uppsatt 30 mars 1918 i Frankrike. Efter vapenstilleståndet till Tyskland, staben upprättad i Neuwied i dec 1918. Lämnade Tyskland 1 juli 1919 och återvände till USA. Där demobiliserad Camp Sherman, Ohio 9 aug 1919.
Befälhavare: generalmajor William M. Wright 17 juni -12 juli 1918 (stabschefen verkade som tjf kårchef tills Wright utsågs), generalmjor John E. McMahon tjf 12-14 juli 1918, generalmajor Robert L. Bullard 12 juli-12 okt 1918, generalmajor John L. Hines 12 okt 1918-19 feb 1919, generalmajor Edward F. McGlachlin Jr tjf 19 feb-5 mars 1919, generalmajor John L. Hines 5 mars -29 april 1919, generalmajor Edward F. McGlachlin Jr tjf 29 april-11 maj 1919 och slutligen åter generalmajor John L. Hines.

Kåren var underställd följande högre förband: GHQ, AEF 30 mars-13 juli 1918, franska 6. armén 13-16 juli 1918, franska 10. armén 16 -24 juli 1918, 1. armén 24 juli- 4 aug 1918, franska 6. armén 4 aug - 8 sept 1918, franska 5. armén 8-10 sept 1918, franska 2. armén 19 -22 sept 1918, 1. armén 22 sept - 17 nov 1918, därefter 3. armén.
Kampanjdeltagande: Aisne-Marne, Oise-Aisne, Meuse-Argonne, Champagne 1918 och Lorraine 1918.

Underställda divisioner.
Aisne-Meuse operationen (4-6 aug 1918): 3., 28., 32. och franska 4..
Vesle fronten (7-17 aug 1918): 3., 28., 32., 77., franska 4., och franska 164..
Oise-Aisne operationen (18 aug-9 sept 1918): 28., 32., 77. och franska 62..
Meuse-Argonne fronten och operationen (14 sept - 11 nov 1918): 1., 3., 4., 5., 28., 32., 33., 35., 79., 80., 89., 90., 91. och franska 157..
Efter vapenstilleståndet: 1., 2., 3., 4., 32., 42. och franska 2. kavalleri.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 19 jan 2014 13:47

IV. kåren.
Uppsatt i Frankrike 20 juni 1918. Efter vapenstilleståndet till Tyskland, staben anlände till Cochem i december 1918. Demobiliserad i Tyskland 11 maj 1919.
Befälhavare: generalmajor Joseph T. Dickman 18 aug -12 okt 1918 (stabschefen var tjf kårchef tills Dickman utsågs), generalmajor Charles H. muir 12 okt 1918 - 14 april 1919, generalmajor Robert L. Howze tjf 14 april -2 maj 1919 därefter generalmajor Charles P. Summerall.

Kåren var underställd följande högre förband: GHQ, AEF 19 juni -13 aug 1918, franska 8. armén 13-30 aug 1918, 1. armén 30 aug -12 okt 1918, 2. armén 12 okt -17 nov 1918 och slutligen 3. armén.
Kampanjdeltagande: St. Mihiel och Lorraine 1918.

Underställda divisioner.
St. Mihiel (20 aug -16 sept 1918): 1., 2., 6., 36., 37., 42., 78., 79., 82.,89., 90.,91. och 92.
Toulsektorn och Thiaucourtzonen (17 sept -16 nov 1918): 1., 2., 4., 5., 7., 28., 33., 35., 37., 42., 77., 78.,79., 82., 88. (en brigad), 89., 90., 92. och franska 69.
Efter vapenstilleståndet: 1., 3., 4., del av 6. samt hela 42.

V. kåren.
Uppsatt i Frankrike 7-12 juli 1918. Efter vapenstilleståndet administrerade man träningsområden i Frankrike. Lämnade Frankrike 5 maj 1919 och demobiliserade på Camp Funston i Kansas 2 maj 1919.
Befälhavare: generalmajor William M. Wright 12 juli -21 aug 1918, generalmajor George H. Cameron 21 aug -12 okt 1918, generalmajor Charles P. Summerall 12 okt 1918 -12 feb 1919.

Kåren var underställd följande högre förband.
GHQ, AEF 12 juli - 19 aug 1918, 1. armén 19 -29 aug 1918, franska 2. armén 29 -30 aug 1918, 1. armén 30 aug -17 sept 1918, franska 2. armén 17 -22 sept 1918 därefter 1. armén.
Kampanjdeltagande: St. Mihiel, Meuse-Argonne och Lorraine 1918.

Underställda divisioner.
St.Mihiel (29 aug -16 sept 1918): 3., 4., 26.,33., 80., franska 2. avsuttna kavalleri och franska 15. kolonial.
Meuse-Argonne (21 sept -11 nov 1918): 1., 2., 3., 6., 29., 32., 37., 42., 77.,79., 80., 89., 91. och franska 73.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 23 jan 2014 22:00

VI. kåren.
Uppsatt i Frankrike 23 juli -1 augusti 1918. I december 1918 till Luxemburg och Belgien. Operationer i Europa avslutade 11 april 1919. Demobiliserad i maj 1919 på Camp Devens, Massachusetts.
Befälhavare: generalmajor Omar Bundy 26 aug -13 sept 1918, vakant stabschefen tjf 13 sept -23 okt 1918, generalmajor Charles C. Ballou 23 okt -10 nov 1918, generalmajor Charles T. Menoher 10 nov -17 dec 1918, generalmajor Charles H. Martin 17 -20 dec 1918, generalmajor George Bell Jr. 20 -24 dec 1918, generalmajor Robert L. Bullard tjf 24 dec 1918 -13 jan 1919, generalmajor Adelbert Cronkhite 13 jan -3 feb 1919, generalmajor George Bell Jr. tjf 3 -18 feb 1919, generalmajor Adelbert Cronkhite 18 feb -25 mars 1919, Generalmajor George Bell Jr. tjf 25 -27 mars 1919, generalmajor Adelbert Cronkhite 27 mars -10 april 1919, generalmajor George Bell Jr. 10 -11 april 1919.

Kåren var underställd följande högre förband: GHQ, AEF 1 aug -12 okt 1918, 2. armén 12 okt 1918 -1 april 1919, 3. armén 1 -11 april 1919.
Kampanjdeltagande: Lorraine 1918.

Underställda divisioner.
Marbachesektorn (23 okt -13 nov 1918): 7., 88. och 92.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 24 jan 2014 15:28

VII. kåren.
Uppsatt 19 augusti 1918 i Frankrike. Deltog ej i strider före vapenstilleståndet. Till Tyskland för ockupationstjänst, staben anlände i december 1918 till Wittlich. Nedlagd i Tyskland 11 maj 1919, resterna demobiliserade Camp Upton, New York 9-11 juli 1919.
Befälhavare: gnerlamajor William M. Wright 19 aug -6 sept 1918, vakant stabschefen tjf 6-13 sept 1918, generalmajor omar Bundy 13 sept -25 okt 1918, vakant stabschefen tjf 25 okt -21 nov 1918, generalmajor William G. Haan 21 nov 1918 -23 april 1919, generalmajor Charles H. Martin tjf 23 april -8maj 1919 och generalmajor Henry T. Allen 8 -11 maj 1919.

Kåren var underställd följande högre förband: GHQ, AEF 19 aug -8 nov 1918, 1. armén 8 -22 nov 1918 därefter 3. armén.
Kampanjdeltagande: fanband utan inskripition.

Underställda divisioner.
Efter vapenstilleståndet: 5., 6., 29., 33., 35., 36., 78., 79., 80., 81., 88., 89., 90. och 92.

VIII. kåren.
Uppsatt 26 -29 nov 1918 i Frankrike. Tog befäl över utbildningen av divisioner vilka togs ur linjen vid Meuse-Argonne. Demobiliserad i Frankrike 20 april 1919.
Befälhavare: generalmajor Henry T. Allen 26 nov -15 april 1919 därefter generalmajor Walter H. Gordon.

Kåren var underställd följande högre förband: 1. armén fr.om. 26 nov 1918.
Kampanjdeltagande: inget.

Underställda divisioner: inga angivna.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 27 jan 2014 12:27

IX. kåren.
Detta var den sista armékåren den amerikanska armén satte upp i Europa. Den organiserades 25-29 november 1918, alltså efter vapenstilleståndet. Den övertog en del av 2. arméns avsnitt och demobiliserades i Europa 5 maj 1919.
Befälhavare: generalmajor Adelbert Cronkhite 26 nov 1918 -13 jan 1919, generallöjtnant Robert L. Bullard tjf 13 -19 jan 1919, generalmajor Joseph E. Kuhn tjf 18 -26 jan 1919, generalmajor William Weigel tjf 26 -31 jan 1919, generalmajor Joseph E. kuhn tjf 31 jan -28 feb 1919, generalmajor Charles P. Summerall 28 feb -16 april 1919, generalmajor Henry T. Allen 16 -21 april 1919, generalmajor William Weigel tjf 21 -25 april 1919, generalmajor Charles J. Bailey tjf 25 -28 april 1919, generalmajor Henry T. Allen 28 april - 5 maj 1919.

Kåren var underställd följande högre förband: 2. armén 26 nov 1918 -15 april 1919, 1. armén 15 -20 april 1919 och därefter GHQ, AEF.
Kampanjdeltagande: inget.

Underställda divisioner: inga angivna.

Bränner
Medlem
Inlägg: 316
Blev medlem: 07 aug 2013 09:44

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av Bränner » 02 maj 2014 21:59

Flash ranging sektion torde översättas med ljusmätningsavdelnibg eller grupp. Det var ett artilleriunderrättelseförband som genom att med särskilda kikare spanade mot mynningsflammor sökte fastställa fientligt artilleris position. De kompletterade ljudmärförbanden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: AEF GHQ, arméer och kårer

Inlägg av tyskaorden » 18 maj 2014 10:28

Tack Bränner för denna förklaring.