Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 26 feb 2014 18:48

Vad det gäller 2. kavalleriskvadronen i Georgias nationalgarde mobiliserades den före 1917 för gränstjänst och sändes till Texas. När den amerikanska armén sattes på krigsfot efter inträdet i Första världskriget, delades skvadronen upp.
Skvadronsstaben slogs 1917.10.23 samman med 106. tränghögkvarteret och militärpolisen se L-troppen.
A troppen (Georgias husarer), Savannah. Blev 1917.09.25 stabstropp för 31. divisionen. Efter tjänst i Frankrike, demobiliserad Camp Gordon, Georgia 1919.01.14.
B troppen (Libertys självständiga tropp), Hinesville. Blev 1917.10.20 kabelkompani i 31. divisionens 106. fältsignalbataljon. Efter tjänst i Frankrike, demobiliserad Camp Gordon, Georgia 1919.05.10.
F troppen, Gainesville. Ingen uppgift vad det blev av denna tropp.
K troppen, Augusta. Ingen uppgift vad det blev av denna tropp.
L troppen (Guvernörens hästgarde), Atlanta. Blev 1917.10.20 106. tränghögkvarteret och militärpolisen i 31. divisionen. Efter tjänst i Frankrike, demobiliserad Camp Gordon, Georgia 1919.01.14.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 27 feb 2014 18:22

1. kavalleriet, Illinois nationalgarde.
Stab och orkester, Chicago.
A, C, E, F och H-M tropparna, Chicago.
B troppen, Urbania.
D troppen, Springfield (delstaten Illinois huvudstad).
G troppen, Peoria.

1917.06.09 hade regementets Chicagobaserade enheter omvandlats till 2. fältartilleriregementet, Illinois nationalgarde. Detta mobiliserades 1917.09.21 som 122. fältartilleriregementet i 33. divisionens 58. fältartilleribrigad. Sändes till Frankrike i maj 1918 och återvände till Förenta staterna i maj 1919. Demobiliserade 1919.06.10 på Camp Grant, Illinois.

De enheter som var baserade utanför Chicago d.v.s B, D och G-tropparna omvandlades 1917.06.24 till 3. fältartilleriregementet, Illinois nationalgarde. Mobiliserade i september 1917 124. fältartilleriregementet i 33. divisionens 58. fältartilleribrigad. Hade samma krigshistoria som 122. fältartillerireg.

B troppen, Kavalleriet i Indianas nationalgarde är en enhet som jag bara vet det om att den tillsammans med större delen av Indianas 4. infanteriregemente (minus tre kompanier) bildade 139. fältartilleriregemetet 1917.10.01. Detta regemente underställdes 38. divisionens 63. fältartilleribrigad. Sändes till Frankrike i oktober 1918 och återvände till Förenta staterna redan i december samma år. Demobiliserade 1919.01.16 på Fort Benjamin Harrison, Indiana.

2. självständiga kavalleritroppen, Louisianas nationalgarde mönstrade för federal tjänst 1916.06.28 och sändes till Texas för gränsbevakningsuppgifter. Blev 1916.07.06 1. sjävständiga kavalleritroppen (antagligen hade den ursprungliga 1. troppen upplösts, men jag har inga uppgifter vad som hänt med den så detta är bara en gissning). Vilken i augusti 1917 omvandlades till stabstroppen 42. divisionen. Som efter tjänst i Europa demobiliserades på Camp Dix, New Jersey 1919.05.10.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 02 mar 2014 14:56

Marylands A tropp kavalleriet mobiliserades med större delen av resten av Marylands nationalgarde för tjänst vid gränsen mot Mexico. Har dock inte lyckats hitta vad som hände med enheten sedan. Troligen mobiliserade den för tjänst vid 29. divisionen men som vad vet jag inte.

Massachusetts 1. kavalleriskvadron mobiliserade i augusti 1917 tre troppar för bildandet av 102 ksp.-batlajonen i 26. divisionens 51. infanteribrigad. Bataljonen tillfördes också personal från 1. infanteriregementet, Vermonts nationalgarde. Den samlades i Farmingham, Massachusetts och sändes till Frankrike i september 1917. Återvände till Förenta staterna i april 1919 och demobiliserade på Camp Devens, Massachusetts.

Michigans kavalleri bildade 1917.09.22 tillsammans med delstatens 1. bataljon, fältartilleriet 119. fältartilleriregementet. Detta samlades på Camp MacArthur, Texas och underställdes 32. divisionens 57. fältartilleribrigad. Sändes till Frankrike i februari 1918 oh återvände till Förenta staterna i maj 1919. Demobiliserades 1919.05.16 Camp Custer, Michigan.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 07 mar 2014 11:59

Missouris B tropp, kavalleriet bildade tillsammans med artillerienheter från delstaten 1917.10.01 129. fältartilleriregementet. Detta underställdes 35. divisionens 60. fältartilleribrigad. Efter utbildning på Camp Doniphan i Oklahoma sändes regementet till Frankrike i maj 1918. Återvände till Förenta staterna i april 1919 och demobiliserade 1919.05.06 på Camp Funston i Kansas.

New Hampshires A tropp, kavalleriet bildade i augusti 1917 tillsammans med delar av Rhode Islands kavalleri och personal från 1. infanteriregementet, Vermonts nationalgarde 103. ksp.-bataljonen i 26. divisionens 52. infanteribrigad. Efter utbildning i Westover, Massachusetts sände bataljonen till Frankrike i oktober 1917. Återvände till Förenta staterna i april 1919 och demobiliserade på Camp Devens, Massachusetts.

Två troppar från New Jerseys 1. kavalleriskvadron bildade tillsamamns med delstatens fältartilleri 1917.09.15 110. fältartilleriregementet. Detta blev 1917.11.27 112. fältartilleriregemetet. Regementet underställdes 29. divisionens 54. fältartilleribrigad. Efter utbildning Camp McClellan, Alabama sändes man till Frankrike i juni 1918. Återvände till Förenta staterna i maj 1919 och demobiliserade på Camp Dix, New Jersey.

New Yorks 1. kavalleriregemente delades upp i oktober 1917, varav sex troppar bildade 104. ksp.-bataljonen i 27. divisionen och de övriga 106. ksp.-bataljonen i 27. divisionens 54. infanteribrigad. Ksp-troppen och A-skvadronen bildade i oktober 1917 105. ksp.-bataljonen i 27. divisionens 53. infanteribrigad.

104. ksp.-bataljonen samlades på Camp Wadsworth, South Carolina och sändes till Europa i maj 1918. Återvände till Förenta staterna i mars 1919 och demobiliserade på Camp Upton, New York i april samma år. 105. och 106. bataljonerna hade likadan tjänstgöringshistoria.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 10 mar 2014 18:50

North Carolinas två kavalleritroppar bildade i september 1917 115. ksp.-bataljonen. Denna underställdes 60. infanteribrigaden i 30. divisionen. Sändes till Europa i maj 1918 och återvände till Förenta staterna i mars 1919. Demobiliserade i april 1919 på Camp Jackson, South Carolina.

Ohios kavalleriskvadron utbyggdes 1917.04.16 till regemente vilken 23 maj samma år delades i 2. och 3. fältartilleriregementena. De mönstrade för federal tjänst 1917.07.15 och blev 15 september samma år 135. och 136. fältartilleriregementena i 37. divisionens 62. fältartilleribrigad. Efter utbildning på Camp Sheridan i Alabama sändes brigaden (som också inkluderade 134. fältartilleriregementet vilket uppsatts ur Ohios 1. fältartilleri samt 112. grk.-batteriet, det senare uppsatt av personal från Ohios 10. infanteriregemente) till Europa i juni 1918. Återvände till Förenta staterna 1919 och demobiliserade på Camp Sherman i Ohio 1919.04.09.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 15 mar 2014 20:54

Oklahomas två kavalleritroppar som slagits samman till en skvadron fann sig 1917 omvandlade till den hästanspända delen av 111. ammunitionsträgen i 36. divisionen. Enheten hade också en motortransportsektion var personal hämtades från hela divisionen.

Oregons kavalleritropp utökades till en skvadron som 1917.09.19 omvandlades till 148. fältartilleriregementet. Regementet byggdes upp till fullstyrka med tillskott av Colorados 1. självständiga fältartilleribataljon och 1. bataljonen/3. infanteriregementet från Wyomings nationalgarde. Regementet underställdes 66. fältartilleribrigaden i 41. divisionen. Efter utbildning på Camp Greene, North Carolina sändes regementet till Europa i januari 1918. Återvände till Förenta staterna i juni 1919 och demobiliserade 1919.06.29 på Fort D.A. Russell, Wyoming.

Pennsylvanias kavalleri delades upp på flera enheter. I augusti 1917 gick fem troppar till bildandet av 103. ingenjörsregementet och i oktober 1917 gick ksp-troppen till bildandet av 108. ksp-bataljonen, samma månad användes tre troppar plus Pennsylvanias fältartilleri till bildandet av 107., 108. och 109. fältartilleriregementena. I december användes kvarvarande kavallerister till bildandet av 103. grk-batteriet.

103. ingenjörsregementet som var en sappörenhet, byggdes upp till full styrka med införlivandet av Pennsylvanias 1. ingenjörsbataljon och underställdes 28. divisionen. Efter utbildning på Camp Hancock, Georgia sändes regementet till Europa i maj 1918. Återvände till Förenta staterna i maj 1919 och demobiliserade på Camp Dix, New Jersey.

108. ksp-bataljonen tillfördes också två kompanier från Pennsylvanias 4. infanteriregemente. Den underställdes 28. divisionens 55. infanteribrigad och utbildades på Camp Hancock, Georgia. Sändes till Europa i maj 1918 och återvände till Förenta staterna i maj 1919 och demobiliserades på Camp Dix, New Jersey.

De tre fältartilleriregementena utgjorde del av 53. fältartilleribrigaden i 28. divisionen och efter utbildning på Camp Hancock, Georgia sändes de till Europa i maj 1918. De återvände till Förenta staterna i maj 1919 och demobiliserades på Camp Dix, New Jersey.

103. grk-batteriet var också del av 53. fältartilleribrigaden i 28. divisionen. Efter utbildning på Camp Hancock, Georgia sändes batteriet till Europa i maj 1918. Det återvände till Förenta staterna i mars 1919 och demobiliserades i april på Camp Dix, New Jersey.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 17 mar 2014 16:32

Rhode Islands kavalleri bildade i augusti 1917 103. ksp-bataljonen. För dennas historia se under New Hampshire.

South Dakotas nationalgarde organiserade 1. kavalleriregementet för tjänst utmed gränsen mot Mexiko. Dess 2. skvadron omvandlades i oktober 1917 till 127. ksp.-bataljonen i 34. divisionens 68. infanteribrigad. Efter utbildning på camp cody, New Mexico sändes bataljonen till Europa i oktober 1918. Kaderställdes i november 1918. Återvände till Förenta staterna i januari 1919 och demobiliserades under februari på Camp Grant, Illinois.

Tennessees Tropp B, kavalleriet utbyggdes till 1. kavalleriskvadronen. I september 1917 bildade huvuddelen 114. ksp.-bataljonen medan en tropp blev 105. grk.-batteriet.

114. ksp.-bataljonen utbildades på Camp Sevier, South Carolina och underställdes 30. divisionens 59. infanteribrigad. Den sändes til Europa i maj 1918. Återvände till Förenta staterna i mars 1919. Demobiliserade under april på Fort Oglethorpe, Georgia.

105. grk.-batteriet underställdes 30. divisionens 55. fältartilleribrigad och efter utbildning på Camp Sevier, SC sändes batteriet till Europa i maj 1918. Återvände till Förenta staterna i mars 1919 och demobiliserade på Fort Oglethorpe, GA.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 17 mar 2014 16:51

Texas kavalleri fann sig efter gränsbevakningsstjänst utmed gränsen mot Mexiko uppdelat på en rad enheter. En tropp omvandlades i oktober 1917 till 111. grk.-batteriet, en tropp blev brigadstab för 61. fältartilleribrigaden i 36. divisionen (bestående till huvuddel av Texasenheter plus några från Oklahoma). Resterande kavallerister bildade 132. fältartilleriregementet.

61. fältartilleribrigaden bildades i oktober 1917 på Camp Bowie, Texas med 131.*, 132. och 133.** fältartilleriregementena plus 111. grk.-batteriet. Sändes till Europa i maj 1918. Väl där detacherad från 36. divisionen och tjänstgjorde i utbildningsläger. Återvände till Förenta staterna i mars 1919 och demobiliserade på Camp Bowie, TX.

111. grk.-batteriet utbildades på Camp Bowie, TX och sändes till Europa i mars 1918. återvände till Förenta staterna i mars 1919. Demobiliserade i april på Camp Travis, TX.

132. fältartilleriregementet organiserades på Camp Bowie, TX som del av 36. divisionens 61. fältartilleribrigad. Sändes till Europa i juli 1918. Återvände till Förenta staterna i mars 1919 och demobiliserade 1919.04.10 på Camp Bowie, TX.

* Bildat 1917.10.01 av 2. fältartilleriregementet, Texas nationalgarde.
** Bildat 1917.10.15 av 1. fältartilleriregementet, Texas nationalgarde.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 21 mar 2014 12:05

Washingtons kavalleritropp bildade i oktober 1917 tillsammans med ksp.-komp från 3. infanteriet D.C.:s nationalgarde, ksp.-komp från 2. infanteriet Idahos nationalgarde samt ett komp. från North Dakotas 2. infanteri den 147. ksp.-bataljonen. Denna utbildades på Camp Greene, North Carolina och underställdes 41. divisionens 81. infanteribrigad. Sändes till Europa i januari 1918. Divisionen kom dock aldrig att strida som en enhet då dess enheter sändes som förstärkningar till andra förband. 41. divisionens infanteri och med den 147. ksp.-bataljonen gick främst till 1., 2., 32. och 42. divisionerna. Bataljonen återvände till förenta staterna i februari 1919 och demobiliserade på Camp Upton, New York (delstaten).

Wisconsins kavalleritropp utbyggdes till 1. kavalleriregemenet för tjänst vid gränsen mot Mexiko. 1917.09.28 ombildades regementet till 120. fältartilleriregementet. Detta utbildades på Camp MacArthur, Texas och underställdes 32. divisionens 57. fältartilleribrigad. Det sändes till Europa i mars 1918 och återvände till Förenta staterna i maj 1919. Demobiliserade 1919.05.16 på Camp Grant, Illinois.

Under kriget bestod Förenta staternas armé av tre delar dels den reguljära (vilken skulle brigas upp till full krigsstyrka om 286 000) och sedan Nationalgardet (450 000) samt National Army. Den senare skulle bestå av två vågor om vardera 500 000 man att kallas under fanorna vid en tid som Presidenten beslutade. Formellt skulle de olika styrkorna utgöra en Förenta staternas armé. Man kunde dock se dess ursprung med att reguljära regementen bar nummer i serien 1-99, Nationalgardets regementen hade nummer i 100-serien och National Army i 300-serien (med undantag NA fältartillerienheter underställda reguljära och NA divisioner bar även nr i serien 25-75). Likaledes var divisionerna 1-25 reguljära, 26-49 Nationalgardes och 50- och över National Army.

Avseende kavalleri uppsatte National Army ett antal regementen som nästan omgående kom att omvandlas till andra truppslag, främst artilleri.

301. kavalleriregementet, uppsatt 1918.02.03 på Camp Fremont, Kalifornien. 1918.08.27 bröts regementet upp och dess delar bildade 46. och 47. fältartilleriregementena samt 16. grk.-batteriet. Tillsammans med 48. fältartilleriregementet bildade dessa enheter 16. divisionens 16. fältartilleribrigad. Divisionen och dess förband förblev i Förenta staterna och demobiliserade på Camp Kearney i februari 1919.

302. kavalleriregementet, uppsatt 1918.02.05 på Camp Fremont, Kalifornien. 1918.08.26 bröts regementet upp och delarna bildade 46. och 64. fältartilleriregementena samt 29. grk.-batteriet. 46. regementet se ovan. 64. regementet vet jag inget om. 29. grk.-batteriet underställdes 177. fältartilleribrigaden i 102. divisionen. Men kom aldrig att ansluta och demobiliserade på Camp Kearny, Kalifornien.

303. kavalleriregementet, uppsattes 1918.02.04 på Camp Stanley, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.14 och delarna bildade 52. och 53. fältartilleriregementena samt 18. grk.-batteriet. Dessa bildade tillsammans med 54. fältartilleriregementet 18. divisionens 18. fältartilleribrigad. Kom ej att sändas till Europa och demobiliserade på Camp Travis, Texas i februari 1919.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 24 mar 2014 22:37

304. kavalleriregementet, uppsatt 1918.02.16 på Camp Stanley, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.15 och ur delarna bildades 43. och 54. fältartilleriregementena samt 25. grk.-batteriet. 43. fältartilleriet underställdes 15. divisionens 15. fältartilleribrigad se 305. kavalleriet. 54. fältartilleriet underställdes 18. divisionens 18. fältartilleribrigad. Denna sändes ej till Europa och demobiliserade tillsammans med resten av 18. divisionen på Camp Travis, Texas i februari 1919. 25. grk.-batteriet skulle underställas 175. fältartilleribrigaden i 100. divisionen* men kom aldrig att ansluta till denna. Batteriet demobiliserade på Camp Stanley, TX 1918.12.11.

305. kavalleriregementet, uppsatt 1918.02.03 på Camp Stanley, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.15 och ur delarna bildades 44. och 45. fältartilleriregementena samt 15. grk.-batteriet. Tillsammans med 43. fältartilleriet bildade dessa enheter 15. fältartilleribrigaden i 15. divisionen. Sändes ej till Europa och demobiliserades på Camp Stanley, TX i februari 1919.

306. kavalleriregementet, uppsatt 1918.02.06 på Fort Clark, Texas. Uppbrutet 1918.08.20 och delarna formerade 49. och 50. fältartilleriregementena samt 17. grk.-batteriet. Tillsammans med 51. fältartilleriet bildade dessa enheter 17. divisionens 17. fältartilleribrigad. Sändes ej till Europa och demobiliserade på Camp Bowie, Texas i februari 1919.

*Denna division började uppsättas på Camp Bowie, TX i oktober 1918. Men p.g.a. vapenstilleståndet avbröts uppsättandet 1918.11.30.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 31 mar 2014 09:25

307. kavalleriregementet
Uppsatt februari 1918 på Camp Del Rio, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.17 och delarna bildade 51. och 55. fältartilleriregementena samt 27. grk.-batteriet. 51. fältartilleriet bildade tillsammans med 49. och 50. fältartilleriregementena samt 17. grk-batteriet 17. fältartilleribrigaden i 17. divisionen. Denna division avsågs bli en ersättnings- och skoldivision och lämnade aldrig Förenta Staterna. 17. fältartilleribrigaden demobiliserades på Camp Bowie, Texas i februari 1919.
27. grk.-batteriet underställdes 101. divisionens 176. fältartilleribrigad men kom aldrig att ansluta. Batteriet demobiliserade 1918.12.04 på Camp Bowie, Texas. 55. fältartilleriregementet ingick i 19. fältartilleribrigaden se under 309. kavalleriregementet.

308. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.02.24 på Camp Harry J. Jones. Regementet bröts upp 1918.09.13 och dess delar bildade 65. och 66. fältartilleriregementena samt 22. grk.-batteriet.
22 grk.-batteriet underställdes 96. divisionens 171. fältartilleribrigad. Demobiliserades 1918.12.21 på Camp Kearny, Kalifornien. Även de två fältartilleriregementena utgjorde tillsammans med 64. fältartilleriregementet del av 171. fältartilleribrigaden. Denna sändes ej till Europa och demobiliserades på Camp Kearny under december 1918.

309. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.02.18 på Fort Sam Houston, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.18 och delarna bildade 56. och 57. fältartilleriregementena samt 19. grk.-batteriet.
19. grk.-batteriet underställdes 19. divisionens 19. fältartilleribrigad. Batteriet flyttade i oktober 1918 till Fort Sill, Oklahoma där det demobiliserade 1919.02.12. Även de två fältartilleriregementena tillsammans med 55. fältartilleriregementet ingick i 19. fältartilleribrigaden. Denna sändes ej till Europa och demobiliserade på Camp Travis, Texas i februari 1919.

310. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.02.17 på Fort Ethan Allen, Vermont. Regementet bröts upp 1918.10.18 och delarna bildade 56. och 59. fältartilleriregementena samt 20. grk.-batteriet. 56. fältartilleriet ingick i 19. fältartilleribrigaden se 309. kavalleriregementet. 59. fältartilleriet underställdes 20. divisionens 20. fältartilleribrigad. Denna sändes ej till Europa och demobiliserade som 20. grk.-batteriet.
20. grk.-batteriet underställdes 20. divisionens 20. fältartilleribrigad. Det flyttades i november 1918 till Camp Jackson, South Carolina, där batteriet demobiliserade 1919.02.10.

311. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.02.15 på Fort Riley, Kansas. Regementet bröts upp 1918.09.01 och delarna bildade 67. och 68. fältartilleriregementena samt 23. grk.-batteriet.
23. grk.-batteriet underställdes 95. divisionens 170. fältartilleribrigad. Demobiliserade Camp Knox, Kentucky 1918.12.22. Även de två fältartilleriregementena ingick i denna brigad och demobiliserade som 23. grk.-batteriet.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7421
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Förenta staternas kavalleri 1914-1919

Inlägg av tyskaorden » 31 mar 2014 09:26

312. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.03.13 på Fort Meyer, Virginia och 1918.02.12 på Fort Sheridan, Illinois samt 1918.03.23 på Fort D.A. Russell, Wyoming. Delarna på Fort Meyer omvandlades 1918.08.13 till 60. fältartilleriregementet, delarna på Fort Sheridan omvandlades 1918.08.14 till 61. fältartilleriregementet och delarna på Fort D.A. Russell omvandlades 1918.08.14 till 28. grk.-batteriet. 60. fältartilleriet ingick i 20. fältartilleribrigaden se 310. kavalleriregementet. 61. fältartilleriregementet underställdes 172. fältartilleribrigaden se 314. kavalleriregementet.
28. grk.-batteriet underställdes 99. divisionens 174. fältartilleribrigad. Batteriet kom dock aldrig att ansluta till brigaden och demobiliserade på Camp Jackson, South Carolina 1918.12.17.

313. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.03.28 Del Rio, Texas. Regementet bröts upp 1918.08.23 och delarna bildade 69. och 70. fältartilleriregementena samt 26. grk.-batteriet. 69. fältartilleriet underställdes 170. fältartilleribrigaden se 311. kavalleriregementet. 70. fältartilleriregementet underställdes 24. fältartilleriregementet, se 315. kavalleriregementet.
26. grk.-batteriet underställdes 98. divisionens 173. fältartilleribrigad men kom aldrig att ansluta till denna. Batteriet demobiliserade på Camp Knox, Kentucky 1918.08.23.

314. kavalleriregementet
Uppsatt 1918.04.06 på Camp Owen Bierne, Texas. Regementet bröts upp 1918.10.06 och delarna bildade 62. och 63. fältartilleriregementena samt 21. grk.-batteriet.
21. grk.-batteriet underställdes 97. divisionens 172. fältartilleribrigad. Demobiliserade 1919.01.02 på Camp Jackson, South Carolina. Även de två fältartilleriregementena tillsammans med 61. fältartilleriregementet utgjorde del av 172. fältartilleribrigaden. Denna sändes ej till Europa och demobiliserade som 21. grk.-batteriet.

Det sista och avslutande regementet är 315. kavalleriregementet.
Uppsatt 1918.03.30 på Fort D.A. Russell, Wyoming. Regementet bröts upp 1918.08.19 och delarna bildade 71. och 72. fältartilleriregementena samt 24. grk.-batteriet.
24. grk.-batteriet underställdes 24. fältartilleribrigaden och demobiliserade 1919.01.30 på Camp Knox, Kentucky. Även de två fältartilleriregementena underställdes 24. fältartilleribrigaden. Vilken ej sändes till Europa och demobiliserade som 24.grk.-batteriet.